Vad är oxidation?

Om du delar en frukt i två och låter den ligga framme på köksbänken blir den brun efter ett tag. Detta sker även med cellerna i våra kroppar, vilket kallas oxidation. Detta bör du känna till om den kemiska processen.

Oxidation var ursprungligen en kemisk reaktion mellan ett ämne och syre. Det var den franska kemisten Antoine Laurent Lavoisier som upptäckte det. I dag omfattar definitionen många fler reaktioner.

Vi kan definiera oxidation som en kemisk reaktion där elektroner förflyttas från friska molekyler till andra, oxiderande ämnen. Oxidation kan skapa skadliga kedjereaktioner som i värsta fall kan leda till att våra celler skadas.

Beskrivning av oxidation

En längre beskrivning av oxidation är att det är samspelet mellan syremolekyler och olika ämnen som de kommer i kontakt med. Det kan vara allt från levande vävnad till metall. Det är här som exemplet med frukten kommer in – ett äpple som delas på två blir brunt. Andra exempel är ett kopparmynt som plötsligt blir grönt eller en cykel som rostar.

En atom eller en jon oxideras när den släpper iväg en eller flera elektroner. Det vill säga att laddningen ökar. Motsatsen till oxidation är reduktion, vilket sker samtidigt i en kemisk reaktion. Det ena ämnet skickar ut elektroner, medan det andra tar dem till sig.

Eple

Fördelar och nackdelar med oxidation

Trots det faktum att frukt blir brun och metall rostar så är oxidation inte bara något negativt. I kroppen används de fria radikalerna som orsakar oxidation av vita blodkroppar för att döda bakterier och vissa celler. Det är även användbart när enzymer i levern ska göra kemiska ämnen mindre giftiga. 

Det är dock viktigt att känna till att kroppen klarar sig fint med en viss nivå, och även om det är en naturlig process kan för hög oxidering få negativa effekter på hälsan och cellerna. Av den anledningen har levande organismer komplexa system som består av olika typer av antioxidanter.

Antioxidanter skyddar mot oxidation

Antioxidanter motverkar oxidation bland annat genom att oxidera för att skydda andra molekyler. Vår kropp kan producera några antioxidanter på egen hand, medan andra måste tillföras genom kosten.

Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.