Dokumentation och forskning

Publicerade studier på Medox med blåbärs- och svarta vinbärsextrakt

Publicerade Studier på Medox

Publicerade studier med Medox innehållande blåbärs- och svarta vinbärs extrakt med hög halt antocyaniner, som är de blå/svarta färgämnet i bären.

Medpalett har vid universitetet i Bergen bedrivit forskning om blåbär och svarta vinbär i över 20 år. Medox med blåbärs- och svarta vinbärsextrakt är ett kosttillskott, där en del av bärens egenskaper är dokumenterade genom en rad fristående studier i Norden och internationellt. Under årens lopp har forskare i Norge, Sverige samt en rad andra länder genomfört och publicerat över 30 oberoende studier om bärens hälsoegenskaper i erkända tidskrifter inom det medicinska-näringsområdet. Dessa studier har utförts och finansierats av forskare utan anknytning till Medpalett, företaget som producerar produkten. Det gör Medox med blåbärs- och svarta vinbärsextrakt till ett unikt kosttillskott.

Studierna handlar om bl.a. blåbärs egenskaper som antioxidant, vilket skyddar kroppens celler mot oxidativ stress samt studier om normal perifer blodcirkulation och om att bibehålla normala blodfettsnivåer. Totalt har det publicerats hela 23 produktspecifika studier på människa (humanstudier) och de övriga är experimentella studier.

Ytterligare hälsopåståenden, som finns dokumenterade om blåbär- och svarta vinbärsextrakt med sina antocyaniner, bygger på dokumentation publicerad internationellt samt i bibliografisk litteratur. Intresset är stort världen över för att studera antocyniners egenskaper från blåbär och svarta vinbär, vilket gör att det pågår ett antal studier, som kommer att publiceras de närmsta åren. 

Läs mer om Publicerade Studier på Medox här >

Blåbär (Vaccinium myrtillus); Historik och hälsoegenskaper

Blåbär är en av Sveriges vanligaste växter och utgör en viktig del av den biologiska mångfalden då många arters överlevnad är knutna till denna nyckelart. Såväl blåbärsriset som dess blommor och bär utnyttjas av djur men också av människor. Historiskt har blåbär nyttjats av människor som smaklig mat och färgämne men också för olika hälsoegenskaper. Enligt nuvarande EU-regler för hälsopåståenden så anses blåbär med sina antocyaniner vara en antioxidant, som bidrar till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress. Blåbär bidrar också till ögonens normala funktion och synförmåga, blodkärlens normala funktion samt normal perifer blodcirkulation och balanserar kolesterolvärdet. 

Läs mer om blåbär och hälsa här >

Svarta vinbär (Ribes nigrum); Historik och hälsoegenskaper

Svarta vinbär tillhör släktet Ribes som är en endemisk växt på norra halvklotet, men som också odlas över stora delar av världens temperade områden. Bären (frukten) har brukats som föda av människor och djur sedan urminnes tider helt enkelt på grund av att de smakar gott och anses som nyttiga. Långt innan vetenskapen kunde visa på de relativt höga halterna av vitamin C och polyfenoler som finns i svarta vinbär har såväl bären som blad från busken använts i den folkliga traditionen baserat på mer eller mindre välgrundade skäl. Enligt nuvarande EU-regler för hälsopåståenden så anses svarta vinbär bidra till immunsystemets och musklernas normala funktion. 

LÄS MER OM SVARTA VINBÄR OCH HÄLSA HÄR >

Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.