Publicerade studier på Medox

Medox med blåbärs- och svarta vinbärsextrakt har entusiasmerat och fascinerat forskare över hela världen i över 20 år från Australien och Kina till Italien och Kanada, men även i Sverige och Norge. Hittills har det publicerats över 30 oberoende vetenskapliga studier, varav 23 stk är produktspecifika studier på människor (humanstudier) och flera pågår för närvarande, bland annat vid universitetssjukhuset i Stavanger i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm och Kings College Hospital i London.

Olika universitet och forskningsgrupper har studerat effekten av Medox med blåbärs- och svarta vinbärsextrakt och publicerat sina resultat i olika vetenskapliga publikationer. 

HÄR KAN DU LÄSA EN KORT SAMMANFATTNING AV VÅRA STUDIER (PDF, 283KB)

 

Studierna eller delar av studierna kan läsas här:

Om du har frågor om studierna är du alltid välkommen att kontakta vår Kundtjänst.