Begäran om tillgång

Som kund hos oss har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Fyll i formuläret på den här sidan för att utnyttja din rätt. Uppgifterna måste stämma överens med den information som du tidigare har lämnat till oss. Vi gör detta för att säkerställa att vi lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att vara dig.

Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Begäran om tillgång