Personuppgiftspolicy:

Behandling av personuppgifter i MedPalett AS.

När du använder vår webbplats och/eller är i kontakt med oss och beställer varor kommer MedPalett AS att behandla dina personuppgifter. Nedanför finner du därför information om personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter kopplat till behandlingen av personuppgifter.

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar hos MedPalett AS är Sebastian Milgram.

Kontaktinformationen till MedPalett AS är:

Adress: Hanaveien 4–6, 4327 Sandnes, Norge
Mejladress: mail@medox.se
Telefon: 08 - 411 70 65 (Vardagar 8-16)
Organisationsnummer: NO 987 444 053

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på telefon eller mejl.

1. Varför vi samlar in personuppgifter och vilken slags information vi samlar in

Vi samlar in och använder dina personuppgifter till olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter till de ändamål som anges nedan:

  1. Uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer med tecknandet av ett Medox-abonnemang: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Med hjälp av adressleverantörer hämtar vi födelsedata som kan verifiera att du är över 18 år, vilket är åldersgränsen för att ingå ett Medoxabonnemang. Laglig grund för vår behandling är vårt avtal med dig eller åtgärder vi behöver vidta på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
  2. Skicka ut regelbundna nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet 1–2 gånger per månad: Mobilnummer och E-postadress. Laglig grund för vår behandling är ditt samtycke till utskicken.
  3. Vi hanterar ditt bruk av kuponger, inlämning av ändringsformulär, registrering vid telefonkontakt samt besvarar förfrågningar som kommer in till oss: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Laglig grund för vår behandling är antingen vårt avtal med dig eller vårt berättigade intresse av att behandla sådana uppgifter för att kunna utvärdera och förbättra våra erbjudanden.
  4. Personuppgifter behandlas också för att förhindra missbruk och upprätthålla säkerheten för våra tjänster. Exempel på missbruk kan vara att försöka att beställa flera Medoxabonnemang på samma namn, våra starterbjudanden gäller endast en gång per kund, försök till bedrägeri, spam, hets, trakasserier och andra handlingar som är förbjudna enligt lag: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Laglig grund för vår behandling är vårt berättigade intresse av att skydda vår verksamhet.
  5. När du besöker vår webbsida samlar vi in information om hur du använder vår webbsida och teknisk data såsom din IP-adress. Laglig grund för vår behandling är vårt berättigade intresse att säkerställa funktionen av vår webbsida. Vi tar hand om din integritet genom att enbart använda statistikinformationen. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som en individ. All data i rådatatabellen raderas efter två dagar. För att få information om användandet av vår webbplats använder vi även cookies. Genom cookies samlar vi bland annat in information om din IP-adress, översiktlig geografisk plats och dina aktiviteter på vår webbplats i syfte att mäta och rapportera statistik om hur besökarna använder webbplatsen samt för att visa relevant marknadsföring för dig på andra webbsidor. Information som samlas in genom cookies kan komma att delas med våra samarbetspartners så som Google och Facebook för att visa dig anpassade annonser om våra produkter när du besöker andra webbplatser. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här: medox.se/sekretess-och-cookies. Laglig grund för vår behandling av så kallade nödvändiga cookies, funktions-cookies och analys-cookies är vårt berättigade intresse av att säkerställa att vår websida fungerar. Laglig grund för vår behandling av tredjepartscookies är ditt samtycke som du ombeds lämna när du besöker vår websida.

2. Utlämning av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra om det inte föreligger en laglig grund för att lämna ut sådan information. Exempel på en sådan utlämning kommer normalt att innebära ett avtal med dig eller en rättslig grund som påvisar oss att lämna ut informationen.

MedPalett AS använder dataservrar för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerhet vid alla stadier av behandlingen. 

All behandling av personuppgifter sker inom EU/ESS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt eller tillåtet för det syfte personuppgifterna samlades in och som beskrivits ovan. Kriterierna som används för att bestämma hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter är: tidsperioden där vi har en kundrelation med dig, i de fall där vi omfattas av en juridisk skyldighet, eller i de fall där lagring är lämplig med hänsyn till vår juridiska ställning (till exempel när det gäller köpvillkoren). Personliga data raderas automatiskt fem år efter den sista kontakten.

4. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av personlig information vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära begränsad behandling, invändning mot behandling och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

För att använda dina rättigheter behöver du ta kontakt med vår kundservice vardagar 8-16 på telefon 08- 411 70 65. Vi kommer att besvara din förfrågan så fort som möjligt, inom 30 dagar. Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi tillåter dig att ta del av rättigheterna. Detta gör vi för att säkerställa att vi endast ger dig tillgång till din personliga information och inte någon som utger sig för att vara dig.

Du kan återkalla ditt samtycke för att behandla personlig information när som helst. Det enklaste sättet är att kontakta vår kundtjänst på telefon 08 - 411 70 65.

5. Klagomål 

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi beskriver här eller att vi på andra sätt bryter mot lagar om integritet, kan du överklaga till Datainspektionen. För mer information om hur man kontaktar Datainspektionen, gå in på www.datainspektionen.se.

6. Ändringar 

Om det skulle ske en ändring av våra tjänster eller i sekretesspolicyn kan det medföra ändringar i informationen du angett till oss. Om vi har din kontaktinformation meddelar vi dig om dessa ändringar. Annars kommer informationen alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.