Allmänna köpvillkor

Allmänt

Vi som tillhandahåller hemsidan www.medox.se  och produkten Medox är MedPalett AS, ett norskt bolag med organisationsnummer 987 444 053 och adress Hanaveien 4–6, 4327 Sandnes, Norge (”MedPalett”). Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses MedPalett.

För att kunna köpa produkter genom vår hemsida måste du vara 18 år. Genom köp av produkter från vår hemsida, godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna köpvillkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna köpvillkor, och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på vår hemsida i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning

Företagsinformation

Telefon Kundtjänst: 08–411 70 65 - Måndag till Fredag

Post- och Besöksadress: MedPalett AS, Hanaveien 4–6, 4327 Sandnes, Norge

Hemsida: www.medox.se, Mejladress: mail@medox.se

Vi har ett nordiskt kundcenter och kontaktar du oss kommer du således att få svar på svenska eller norska.

Priser och avgifter

Våra priser är angivna i svenska kronor och inkluderar moms. Aktuella priser anges alltid på www.medox.se.

Våra priser och avgifter kan komma att ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ökade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Om sådana omständigheter skulle inträffa, eller om momsen skulle ändras, så förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med ett belopp som motsvarar våra ökade kostnader till följd av de inträffade omständigheterna. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning.

Tillkommande avgift för frakt

För beställningar är fraktkostnaden 37,00 kr som utgår för varje försändelse. Detta specificeras separat på fakturan.

Abonnemang

Som abonnent av Medox får du ett paket från oss varannan månad. Varje paket innehåller kapslar som räcker för de kommande två månaderna. Produkten levereras med vanlig postförsändelse genom Postnord och normal leveranstid vad gäller den första försändelsen efter din beställning är 5–7 arbetsdagar efter att vi har mottagit och behandlat beställningen. Om leveransen skulle bli försenad av något skäl tar vi kontakt och upplyser om ny leveranstidpunkt.

Bindningstid

Ditt abonnemang löper tills vidare, utan bindningstid. Du kan när som helst ändra eller säga upp abonnemanget hos vår kundtjänst i enlighet med vad som följer av det nästkommande avsnittet (”Ändring av abonnemang eller uppsägning av abonnemang”).

Ändring av abonnemang eller uppsägning av abonnemang

Om du vill säga upp eller ändra ditt abonnemang (ändra antal askar/kapslar per månadsutskick, göra flyttanmälan, hoppa över en försändelse eller skjuta fram nästa försändelse) måste du kontakta vår kundtjänst (telefon 08-411 70 65 (vardagar kl. 08:00-16:00) eller via e-post mail@medox.se) så snart som möjligt och senast 17 dagar innan din nästa ordinarie leverans. Information om när du kommer att få din nästa leverans och sista datum för eventuella ändringar eller uppsägning av abonnemanget finns på din senaste faktura. Om du säger upp ditt abonnemang eller begär ändringar senare än 17 dagar innan nästa leverans kommer uppsägning/ändring gälla från och med efterföljande leverans.

Betalsätt

Som kund hos MedPalett betalar du via faktura. Fakturan skickas tillsammans med produkten. Alla priser är inklusive moms och fakturan har 20 dagars betalningstid. Förfallodatum står på fakturan. Om fakturan inte betalas i tid påminner vi via SMS. Om fakturan trots detta inte betalas och vi måste påminna en andra gång debiteras en påminnelseavgift på 60 kronor. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso kan även avgifter samt dröjsmålsränta tillkomma enligt lag. 

Ångerrätt

Vi följer Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Om du inte är nöjd med ditt köp och vill häva avtalet har du 14 dagars ångerrätt från den dag du mottog varan. Observera att ångerrätten avseende ett abonnemang endast gäller i samband med den första leveransen och att den inte kan utnyttjas avseende efterföljande leveranser. Då är du istället välkommen att säga upp ditt abonnemang enligt avsnittet ovan.

Ångerrätten förutsätter att förpackningens försegling inte har brutits. För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela vår kundservice och ange vad du returnerar. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av. Vi ber dig, inom 14 dagar efter att du har meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt, att om möjligt returnera din vara i originalförpackningen som postpaket eller brev. Här kan du lasta ned Konsumentverkets blankett. (PDF, 43KB)

Väljer du att utnyttja din ångerrätt betalar du inte fakturan. Har du emellertid redan betalat för din beställning görs återbetalning till ditt bankkonto utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Notera dock att vi inte kommer att göra återbetalningen förrän vi har tagit emot produkten från dig eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Du står själv för kostnaden för returfrakt.

Om din hantering av varan har inneburit en värdeminskning av densamma kommer vi att göra ett avdrag med ett belopp motsvarande denna värdeminskning.

Om du har frågor angående din ångerrätt, kontakta vårt kundcenter på telefonnummer 08-411 7065 eller via e-post till mail@medox.se.

Retur

Vid retur av produkt, till följd av utnyttjad ångerrätt (enligt ovan) eller reklamation (se nedan), ber vi att du förpackar och emballerar produkten ordentligt samt tydligt informerar oss om din kundinformation (skicka gärna med en kopia av fakturan) så att vi undviker transportskador samt kan koppla din retur med riktig kundinformation. Är varan felaktig eller felexpedierad står vi för returfrakten.

Reklamation

Om försändelsen är skadad eller produkten på annat sätt är felaktig är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att reklamera produkten. Enligt Konsumentköplagen (1990:932) är vi ansvariga för fel som reklameras inom 3 år från det att du har tagit emot en vara, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Fel som visar sig inom 6 månader från leverans anses som utgångspunkt ha funnits vid leveranstillfället. Observera att du även måste lämna ett meddelande till oss med information om felet “inom skälig tid” efter det att du upptäckt det. För att du ska bibehålla dina rättigheter vill vi därför att du så snart som möjligt kontaktar vår kundtjänst (telefonnummer 08-411 70 65 eller via e-post mail@medox.se) om du tar emot en produkt som det är något fel på eller om du i ett senare skede upptäcker ett fel i produkten.

Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, ska skicka tillbaka produkten ska produkten skickas till den adress som anges på transportasken. När vi mottagit den produkt som du vill reklamera kommer vi att ta ställning till om det rör sig om ett fel på produkten. Om vi kan konstatera fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt, i första hand genom att skicka en ny produkt till dig. Ny produkt skickas normalt inom 14 dagar från det att vi mottog den returnerade produkten från dig. Vid godkänd reklamation står vi för frakt och omkostnader för produkten som du har reklamerat. I vissa fall kan det hända att vi istället för att leverera en ersättningsprodukt till dig, väljer att kompensera dig genom återbetalning av det du har erlagt för den felaktiga produkten. I sådant fall regleras din nästa faktura med motsvarande belopp, alternativt så betalas ersättningen ut till ditt bankkonto.

Behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra avtalet med dig kommer vi att behandla personuppgifter som rör dig. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter (inklusive bl.a. vilka uppgifter vi behandlar, vad de används till och hur länge de lagras), samt dina rättigheter i samband med denna behandling, anges i vår personuppgiftspolicy som du finner på: https://medox.se/personuppgiftspolicy.

Tvister och lagval

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den online plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna köpvillkor.

Support och tillgänglighet

Vi besvarar frågor via mejl inom 24 timmar från det att vi mottagit aktuell förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast förfrågningar som avser faktiska köp och beställningar samt under vardagar. I de fall vi inte lever upp till tidsgarantin ser vi till att inom 24 timmar meddela dig om fördröjningen och orsaken till denna.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.


Kampanjer som genomförs på vår hemsida riktar sig, om inte annat uttryckligen framgår, endast till sådana personer som inte är, eller tidigare har varit, innehavare av ett abonnemang avseende leverans av produkter från oss. Detta innebär t.ex. att du som befintlig abonnent inte har möjlighet att tillgodogöra dig priserna som följer av en sådan kampanj, genom att t.ex. ändra ditt abonnemang eller att säga upp ditt nuvarande abonnemang och beställa ett nytt. Vidare är utnyttjandet av kampanjpriserna begränsat till en beställning per kund.