Vad är fria radikaler?

Fria radikaler produceras naturligt i vår kropp, men kan också bildas av andra orsaker. Detta bör du känna till om fria radikaler. 

Vad är fria radikaler?

Fria radikaler produceras naturligt i vår kropp, men kan också bildas av andra orsaker. Om en bindning i en kemisk förening delas i två, kallas vardera del för radikaler. Om de två delarna kan existera var för sig kallas de för fria radikaler. Denna delning till en fri radikal kan ske på olika sätt, men de vanligaste sätten är genom bestrålning med ultraviolett ljus, genom kraftig uppvärmning eller genom en kemisk reaktion.

Fria radikaler är atomer eller molekyler som mitokondrierna i cellerna bildar när de ska producera energi. Eftersom en fri radikal inte ingår i en kemisk förening eller bildar ett par med en annan elektron kan de fritt reagera med andra molekyler, vilket de även försöker sig på.

Under reaktiviteten kommer radikalen att försöka stjäla en elektron från en annan molekyl. Om det sker kommer den att skapa en ny radikal som gör samma sak – och processen fortsätter. På så sätt uppstår en kedjereaktion som flyttar elektroner. Denna kedja är viktig för energitransporten i celler, men det är viktigt att processen kontrolleras så att de inte orsakar skada på våra celler.

Fria radikaler kan orsaka skada

Enligt biologen Bruce Ames vid Berkeley University angrips varje cell i vår kropp av fria radikaler upp till 10 000 gånger per dygn. Kroppen klarar av en viss mängd fria radikaler. De är inte enbart till skada för kroppen. Fria radikaler används bland annat av vita blodkroppar för att döda bakterier och vissa celler. Vissa enzymer i levern använder dem också för att göra kemiska ämnen mindre giftiga.  

Om det blir för många fria radikaler i kroppen kan de dock skada våra celler. De kan bland annat skada vår arvsmassa (DNA) så att mutationer uppstår. Blir de tillräckligt många kan det bidra till åldrande (oxidativ stress).

Utöver de fria radikaler som kroppen själv bildar så utsätts kroppen särskilt mycket av dem vid luftföroreningar, strålning och solning, stress, intensiv träning, överhettat fett och överhettad olja samt vid bakterieangrepp. Detta medför oxidativ stress, vilket innebär att kroppen producerar fler fria radikaler än den klarar av att neutralisera.

Försvar mot fria radikaler

Kroppen har ett försvarssystem mot fria radikaler. Det är en grupp organiska ämnen som kallas antioxidanter. Ordet betyder ”mot oxidation” och är molekyler som är villiga att överlämna sina elektroner till de fria radikalerna. Då bryts kedjan av reaktiva fria radikaler och cellerna skyddas mot angrepp från dessa.

Medox med blåbär och svarta vinbär innehåller antocyaniner. Antocyaniner är de blåsvarta naturliga färgämnena i mörka bär, som fungerar i vår kropp som antioxidanter. Blåbär innehållande antocyaniner är en naturlig antioxidant, som bidrar till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress.

lär mer om medox här

Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.