Kan blåbär bidra till ögonens normala funktion och bibehållen synförmåga?

Av de fem sinnena, syn, hörsel, smak, lukt och känsel, är synen viktigast. Två tredjedelar av all information som kommer till hjärnan hamnar där med ögonens hjälp.

 

BESTÄLL MEDOX HÄR OCH SPARA 20 PROCENT

 

Att se sig omkring

Ljuset träffar först den klara, runda och välvda hornhinnan (kornea) och passerar sedan öppningen, pupillen, som sitter i centrum av den tunna regnbågshinnan (iris). Pupillen kan vidgas eller minskas av två muskler. En lins ligger bakom iris i pupillen och bryter tillsammans med hornhinnan ljuset till näthinnan (retina), som klär ögats innersida och skapar där en klar bild. Näthinnan har 130 miljoner ljuskänsliga celler som skapar nervsignaler när de träffas av ljuset. Därefter sänds dessa signaler via synnerven in till hjärnan. Den bild som åstadkoms på näthinnan är upp och nervänd (som i en kamera), men hjärnan tolkar den som rättvänd.

Celler som ser. Näthinnan har ljuskänsliga celler av två slag, stavar och tappar. Stavarna är mest ljuskänsliga och viktiga för mörkerseendet, medan tapparna förmedlar färgseendet och kräver mer ljus.

Ljus och dunkel. Regnbågshinnan reglerar pupillens storlek. För att hindra att näthinnan skadas när den utsätts för starkt ljus krymper pupillen, men vidgas i svagare belysning för att låta mer ljus komma in i ögat.

Tårdränkt. Varje gång du blinkar med ögonen smetas tårvätska över ögats yta för att hålla den fuktig och för att tvätta bort damm och bakterier. Tårvätskan kommer från tårkörteln som sitter under ögonhålans tak. Den tömmer sig genom tårkanalen till näsan. Därför händer det att du måste snyta dig när du har gråtit.

Ögonvitan. Mellan linsen och näthinnan fylls ögats bakre del av glaskroppen, en geléaktig vätska som till 90 % består av vatten. Den ger stöd åt näthinnan och bibehåller ögats form. Den starka och sega senhinnan (sklera), som vi också kallar ögonvitan; är vit, millimeter tjock och skyddar ögats inre delar. De sex ögonmusklerna svarar för ögats rörelser och fäster i senhinnan.

PASSA PÅ: Prova vårt Medox OPTIMAL paket idag och få din första försändelse fraktfritt >

Ögats olika delar och deras normala funktion

Låt oss se på ögats delar mera i detalj. Ögat är ett litet organ, men nog så viktigt, som innehåller många olika delar som ska fungera tillsammans med en speciell funktion för att man ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Nedan kan du läsa om ögats olika delar mera i detalj och deras normala funktion.

 • Bindehinna. Det är en slemhinna som klär insidan av ögonlocken och ögat fram till hornhinnan. Den skyddar och smörjer ögat samt underlättar ögonlockens rörelser.
 • Hornhinna. Det är en genomskinlig hinna som sitter ytterst på ögat framför pupillen och regnbågshinnan. Den släpper in och bryter ljuset och kan kallas för ögats ”fönster”.
 • Regnbågshinnan – iris. Regnbågshinnan omger och bildar pupillen samt ger ögats dess färg.
 • Pupill. Pupillen är öppningen i regnbågshinnan som kontrollerar ljusflödet via linsen till näthinnan. Kan kallas för ögats ”bländare”.
 • Lins. Linsen är en genomskinlig kropp som sitter bakom pupillen och regnbågshinnan. Den bryter ljuset på väg in i ögat och anpassar brytkraften för seende på olika avstånd.
 • Främre kammaren. Det är området mellan hornhinnan, regnbågshinnan och linsen. Den innehåller kammarvatten som förser lins och hornhinna med näring.
 • Glaskropp – corpus vitreum.  Glaskroppen är en seg, geléliknande vätska som fyller ögat och ger dess stadga.
 • Näthinna – retina. Näthinnan sitter längst bak i ögat på insidan av åderhinnan mot glaskroppen. Den innehåller syncellerna som tappar och stavar, vilka omvandlar ljus till bild – ögats ”film”. Stavarna är mest ljuskänsliga och används när man ska se i mörker, men de kan inte skilja mellan olika färger. Tapparna är mest färgkänsliga och används när belysningen är bra. Det finns stavar för blått, grönt och rött. Färgblindhet orsakas oftast av brist på antingen gröna eller röda tappar.
 • Gula fläcken – makula. Gula fläcken är en liten grop i näthinnan där du har tätast med synceller och ser som skarpast. Den behövs för det centrala seendet vid t.ex. läsning.
 • Åderhinna. Åderhinnan innehåller rikligt med blodkärl och försörjer delar av näthinnan med syre och näring.
 • Senhinna – sklera. Den är ögats yttersta vägg, ögonvitan, som ger stadga åt ögat.
 • Synnervshuvudet – papill. Det är synnervens utgång från näthinnan. Det är en blind fläck i synfältet eftersom området saknar synceller.
 • Synnerven. Den transporterar alla synintrycken från näthinnan i form av nervimpulser till hjärnan.
 • Ögonmusklerna. Ögat omgärdas av 6 små ögonmuskler, som gör att vid musklernas sammandragningar kan blicken föras uppåt – neråt, inåt-utåt eller roteras. Musklerna styrs av tre hjärnnerver.

Ögonlocken och tårkörtlarna

Ögonen ligger väl skyddade i ögonhålorna, men de skyddas dessutom av ögonlocken. Ögonlocken består av en bindvävsplatta som är täckt med hud på utsidan och av en slemhinna på insidan. Slemhinnorna och ögonens utsida hornhinnan hålls fuktig genom tårkörteln i vartdera ögats övre del. Tårvätskan sköljer över ögat när man blinkar och håller hornhinnan fri från damm och andra partiklar som finns i luften samt skyddar hornhinnan mot uttorkning.

Blåbär bidrar till ögats normala funktion

Med ovan som bakgrund så förstår man att ögats normala funktion är komplicerad och kräver att man sköter sitt normala liv med intag av näringsämnen, motion och vila på bästa sätt. Idag utsätts våra ögon för en hård press genom all tid framför datorer, TV och mobiltelefoner samt i många fall med allt för torra arbetsplatser samt påverkan från miljön, vilket leder till ansträngda ögon.

Motsvarande tar åldern ut sin rätt, som gör att de olika funktionerna i ögat påverkas genom en viss stelhet i ögonens normala funktion. Man kan sammanfatta det som att ögonen påverkas dagligen av fria radikaler samt att den normala funktionen är ansträngd.

Vad vi äter påverkar vår syn och ögonhälsa både direkt och indirekt. Det har gjorts mycket internationell forskning på vilka näringsämnen som är viktiga för synen, och det rekommenderas att man får i sig tillräckligt av vitaminer, mineraler och antioxidanter. Bär, frukt och grönt är känt som viktiga källor till naturliga antioxidanter och antocyaniner. Blåbär har visat sig ha ett mycket högt innehåll av detta – och speciellt de nordiska, vildväxande blåbär som färgar både mun och fingrar lila. Därför är blåbär guld värda för synen.

Medox är ett kosttillskott, som innehåller koncentrerade svenska blåbär med sina antocyaniner, vilka fungerar som naturliga antioxidanter. Dessa har visat sig skydda våra celler mot oxidativ stress. Likaså bidrar blåbär och dess antocyaniner till ögats normala funktion och synförmåga samt bidrar till normal perifer blodcirkulation.

HÄMTA DITT PROVA PÅ-ERBJUDANDE HÄR

Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.