Ninga Papi Oumaro, kvalitetskontrollant

Medox är resultatet av många års forskning

Utan forskning hade inte Medox funnits, och utan bra samarbetspartner hade inte produkten hållit den höga och stabila kvalitet som den är känd för.

En av våra viktigaste samarbetspartner i framställningen av Medox är laboratoriet Polyphenols. De separerar bland annat och sorterar ut molekyler från naturliga källor, som de därefter säljer vidare till hela världen.

Mannen på bilden heter Ninga Papi Oumaro, kvalitetskontrollant på Polyphenols. En stor del av hans dagliga arbete består i att analysera molekylerna för att kvalitetssäkra dem. Det är också det som är bakgrunden till samarbetet med MedPalett, bioteknikföretaget bakom Medox.

Det avancerade arbete som Polyphenols genomför är avgörande för att hälsoprodukten Medox ska hålla den höga kvalitet som man hela tiden har strävat efter.

MedPalett har flera olika faser i tillverkningen av kapslarna. För att säkerställa bästa möjliga resultat analyserar vi alla faser så att de vet att allt stämmer, berättar Ninga om samarbetet med Medox.

Har varit med sedan starten

Polyphenols ingick i forskargruppen som 1998 kom fram till att antocyanmolekyler från skalet på vilda blåbär och svarta vinbär hade goda hälsobringande egenskaper. Laboratoriet har därför varit med på Medox-äventyret redan från början, och etablerades samma år, i samarbete med universitetet i Bergen i Norge.

Kort därefter skapades en världsledande process för att producera Medox i Sandnes. Detta blev senare en patenterad process, vilket innebär att de är ensamma om den i hela världen. Polyphenols följde med från Bergen och ligger i dag på Hanabryggene i Sandnes, Norge, i en av byggnaderna intill MedPalett.

Hela produktionsprocessen för Medox, från vilda bär via framställning och kvalitetssäkring till kapsel och paketering, sker därför på samma plats. Polyphenols är i synnerhet involverad i kvalitetssäkringen av Medox-molekylerna.

Vi utför det allra sista kvalitetstestet, vilket är det viktigaste – där vi kontrollerar att varje enskild kapsel alltid innehåller 80 mg antocyaner och att profilen uppfyller de högt satta kvalitetskraven, säger Arne Myhre, laboratoriechef.

Akademiska forskare har lagt ner tiotusentals timmar

Den allra första Medox-kapseln producerades år 2000, och sedan dess har över 200 miljoner kapslar konsumerats! Under de över 20 åren som har gått har Medox varit föremål för en rad oberoende vetenskapliga studier. Över 30 av dessa studier har gett såpass intressanta resultat att de har publicerats i erkända, internationella näringsmedicinska och medicinska tidskrifter.

Den grundliga forskningen fortsätter och får fortsatt internationellt erkännande. Polyphenols och MedPalett har sedan starten levererat antocyanmolekyler, desamma som ingår i Medox, till forskare vid 600 universitet och sjukhus på alla kontinenter samt till andra företag. Detta, samt det faktum att Medox säljs till 32 länder världen över, vittnar om stabil kvalitet och verkliga hälsobringande egenskaper.

Medox bygger på många års forskning och tusentals timmar idogt arbete utfört av akademiska forskare. Ninga och Arne är endast två av dessa hängivna forskare som bidrar till att Medox har blivit den produkt som den är i dag – nämligen en naturlig del av den vardagliga hälsan.

PROVA DU OCKSÅ! BESTÄLL MEDOX HÄR >

Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.