Publicerade Studier på MEDOX®

MEDOX® har entusiasmerat och fascinerat forskare över hela världen i snart 20 år från Australien och Kina till Italien och Kanada, men även i Sverige och Norge. Hittills har det publicerats så många som 17 oberoende, vetenskapliga, kliniska studier om produkten och flera pågår för närvarande, bland annat vid universitetssjukhuset i Stavanger i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm och Kings College Hospital i London.

Formel tavle