Detta skiljer Medox från traditionella kosttillskott

Medox är inte vilket kosttillskott som helst. Mot bakgrund av omfattande forskning och vetenskapliga studier som genomförts skiljer det sig från andra kosttillskott på marknaden.

Medox är ett kosttillskott med hälsopåståenden för de ingående extrakten till lika delar svenska blåbär och svarta vinbär med sina antocyaniner. Till skillnad från en del kosttillskott som i sig inte har någon klinisk dokumentation att hänvisa till, kan Medox däremot skryta med en rad större humana studier som är både omfattande och påkostade. Dessa har godkänts av etiska forskningsråd och bygger på naturvetenskapliga metoder.

Alla studier är kvalitetssäkrade

För att säkerställa vetenskaplig dokumentation av kapslarna har studier varit slumpmässiga, dubbelblinda och placebokontrollerade då de utförts på människor. Alla studier har initierats av forskningsinstitutioner, som också har lett arbetet. Detta innebär att MedPalett, utvecklaren och producenten av Medox, inte har haft något inflytande över huvud taget.

Det enda MedPalett har bidragit med till studierna, på begäran från de näringsmedicinska och medicinska forskarna, är Medox-kapslar och placebokapslar. Kapslarna har ställts till förfogande utan kostnad eller andra förpliktelser.

Finansierat av forskningsinstitutioner

Studier om Medox har uteslutande finansierats av forskningsinstitutioner och forskningsfonder utan anknytning till MedPalett. Bland annat norska Kreftforeningen, Forskningsrådet, Throne Holst Stiftelsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, flera av Kinas betydande forskningsinstitutioner och forskningsfonder, samt medicinska forskningsfonder i USA, Sverige, Italien och Australien.

Studierna på Medox har utförts och utförs av erkända professorer och näringsmedicinska forskare vid universitet och universitetssjukhus i Norge, Sverige, USA, Italien, Kanada, England, Australien och Kina.

Studier har publicerats i erkända publikationer

Den vetenskapliga dokumentationen för Medox från de kliniska studierna har publicerats i flera erkända och internationella näringsmedicinska och medicinska tidskrifter. Det är långt ifrån alla studier som publiceras i sådana tidskrifter. De kräver nämligen att studierna håller en mycket hög naturvetenskaplig standard med uppseendeväckande resultat. Detta är en extra garanti för hur solid dokumentationen av effekten av Medox är.

Men trots stadig utveckling och forskning kring Medox så tar det inte slut där. Det pågår för närvarande flera spännande och omfattande kliniska studier om kosttillskottet. Berättelsen om Medox, som startade vid universitetet i Bergen, kan därmed fortsätta att imponera.

Medox är en produkt som till syvende och sist kan bidra till förhoppningsvis en god folkhälsa.

Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.