Leveranser från Medox skickas som vanligt

Både vi på Medox och PostNord har vidtagit en rad åtgärder, och kommer att kunna upprätthålla näst intill normal drift så att du får Medox levererat hem till din adress som vanligt.

Vi har, liksom flera andra företag, infört en rad åtgärder för att skydda våra anställda och säkerställa driften. Det löpande arbetet kan utföras digitalt och över telefon, och vi kan vid behov jobba hemifrån i stor utsträckning om myndigheterna rekommenderar det. PostNord, som levererar Medox hem till dig, har också infört nödvändiga åtgärder för att begränsa smittspridning. De har meddelat att de kommer att kunna upprätthålla nära normal drift, men att det kan ta några dagar längre än vanligt för försändelser att komma fram.
 
Vi befinner oss i ett undantagstillstånd och alla måste ta sitt ansvar. Det är samtidigt viktigt att vi, i så stor utsträckning som möjligt, normaliserar situationen. Med de åtgärder som myndigheter och företag har vidtagit hoppas vi att så få som möjligt drabbas.
 
Vi hör av oss om något inträffar som påverkar våra leveranser. Det viktigaste just nu är att vi alla gör vad vi kan för att hålla oss friska!
 
Om du har frågor om Medox eller om ditt abonnemang är du som vanligt hjärtligt välkommen att kontakta oss på Kundtjänst på telefon: 08-411 70 65 (mån - fre kl. 08–16) eller besöka vår hemsida www.medox.se/kundtjanst 
 
Med vänlig hälsning, 
Från oss alla på Medox Kundtjänst