Publiserte studier på MEDOX®

MEDOX® har fascinert forskere over hele verden i snart 20 år fra Australia og Kina til Italia og Canada, men til og med i Sverige og Norge. Hittil er det publisert så mange som 17 uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier på produktet og flere er i gang, blant annet ved universitetssykehuset i Stavanger i samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm og Kings College Hospital i London.

Formel tavle

Relaterte lenker

For helsepersonell